Zwroty

ODSTĄPIENIA OD UMOWY - WZAJEMNE ROZLICZENIA  

1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi (wzór oświadczenia można pobrać tutaj: Oświadczenie o odstąpieniu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany rzeczy a rzeczy zwróconej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.  
5. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.
6. Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

Wszelkie zwroty prosimy kierować na adres (nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych):

Polwent Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 83/41
10-290 Olsztyn