Reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. W celu szybkiego i prawidłowego przebiegu postępowania reklamacyjnego należy wypełnić zgłoszenie reklamacyjne w formie papierowej i dostarczyć je do Sprzedawcy w oryginale lub elektronicznie w postaci skanu (wzór zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać tutaj: Zgłoszenie reklamacyjne

 

Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres (nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych):

Polwent Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 83/41
10-290 Olsztyn